NEWS UPDATE

พบกับ CHEEVA PORK โอเมก้า 3 ได้แล้ววันนี้ที่ Supermarket ชั้นนำใกล้บ้านคุณ*รายละเอียด สถานที่จำหน่ายเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อได้เลย...

พบกับ Benja Chicken 100% Natural ได้แล้ววันนี้ ที่ Supermarket ชั้นนำใกล้บ้านคุณ*
รายละเอียดสถานที่จำหน่ายเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อได้เลย...

ที่มาและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของ Benja Chicken ที่ทำให้เราแตกต่างและพิเศษกว่าไก่ทั่วไปในท้องตลาด อยากรู้ว่าเพราะอะไร?...คลิกเลย!

พบกับ Benja Chicken ได้แล้วที่ Tops 30 สาขาทั่วประเทศ

พบกับ Benja Chicken ได้แล้วที่ DONKI ทองหล่อ!!